Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος εδώ ή συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία: